Rekommendation


Här kan ni sända en rekommendation för en ansökan till Finska Vetenskaps-Societeten.

Fyll i uppgifterna om förordaren och den sökande och bifoga ert utlåtande som bilaga. När ni sparat och sänt rekommendationen får ni bekräftelse av sändningen till den e-post adress ni uppgett.

Suomeksi
In English


Förordare


Efternamn
Förnamn
E-post

Sökande


Efternamn
Förnamn

Bilaga


Bifoga rekommendationen som en .pdf-fil. Bilagans största tillåtna storlek är 3 MB.

Bläddra först fram filen och tryck sedan på "Spara och sänd rekommendationen". Ni får en bekräftelse när sändningen lyckats och rekommendationen anlänt till Finska Vetenskaps-Societeten.


Fil som skall bifogas